Henryk Talar - 78 i co nieco wincyj - Teatr Nowy im. Kazimierza Dejmka w Łodzi
lipiec 2024
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31

Henryk Talar – 78 i co nieco wincyj

Zapraszamy na spotkanie ze znakomitym Henrykiem Talarem!
2 marca o godz. 19.15 na Małej Scenie odbędzie się pokaz sztuki autorstwa Zuzanny Talar „78 i co nieco wincyj” w wykonaniu Henryka Talara. Po spektaklu zapraszamy na spotkanie z aktorem i autorką tekstu, w którym uczestniczyć będzie również dyrektorka Nowego – Dorota Ignatjew.

„78 i co nieco wincyj” – kabaretowo – sentymentalno – literacka podróż do teatralnego świata najwyższego formatu… ”  Henryk Talar wybitny aktor użyczył swego artystycznego życiorysu dramatopisarce i córce zarazem Zuzannie Talar. Powstała ballada o pięknie aktorskiego fachu, świadectwo twórczej drogi Aktora Artysty świadomego swojej roli, wagi wzorców i wartości wziętej „na warsztat” literatury. Monodram daje szansę na szczególnego rodzaju spotkanie Aktora z Jego Widzami, odkrywające warsztat pracy z tekstem w ręku i do dziś pamiętanymi fragmentami dawno zagranych ról. Spotkanie zawieszone gdzieś pomiędzy próbą czytaną, a spektaklem na jednego aktora.

Stary Aktor – jak Talar czyta w didaskaliach – powraca do wspomnień zawodowego życia, do świata wartości przejętego od wybitnych nauczycieli, do ludzi, napotkanie których okazało się trampoliną, do sztuki przez wielkie „S” kształtowanej latami artystycznych poszukiwań. Ta spowiedź staje się rozliczeniem z samym sobą, ale i prowokuje Starego Aktora, by postawić pytanie o kondycję dzisiejszego teatru. Talar przywołuje teatr, który był udziałem jego i całej gwardii aktorów „starej szkoły” i podejmuje problem dzisiejszej wizji teatru tych, którzy poszukują oryginalnej formy wyrazu kosztem wysoko ustawionej artystycznie poprzeczki. Tymczasem – jak mówi Stary Aktor – miejsce dla poszukiwań w teatrze jest – nie zamiast klasyki, a obok niej – niczego nie trzeba burzyć, wystarczy na „tym” budować. I pamiętać, że artysta jest ciągiem dalszym tego, co już było – może jedynie próbować to inaczej, na nowo opowiedzieć.

Tekst sztuki powstał w ramach Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Bilety na to wydarzenie można nabyć w kasie teatru i online.


Wykorzystane zdjęcie pochodzi ze zbiorów Polskiego Radia (aut. Krzysztof Świeżak).