Antoni Czechow ,,Dramaty" - Teatr Nowy im. Kazimierza Dejmka w Łodzi
lipiec 2024
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31

Antoni Czechow ,,Dramaty”

Teatr Nowy im. Kazimierza Dejmka wspólnie z Fundacją Instytut Teatralny im. Mieczysława Hertza przygotował i wydał publikację kompletnych, pełnospektaklowych Dramatów Antoniego Czechowa w klasycznych  przekładach. W publikacji znajdą się następujące utwory: „Płatonow”, „Iwanow”, „Kusy”, „Mewa”, „Wujaszek Wania”, „Trzy siostry” i „Wiśniowy sad”. Wszystkie dramaty zostały przetłumaczone w ostatnich kilkudziesięciu latach przez najwybitniejszych znawców twórczości autora „Wujaszki Wani” takich jak: Natalia Gałczyńska, Jarosław Iwaszkiewicz, Czesław Jastrzębiec – Kozłowski, Adam Sandauer, Adam Tarn. Publikując klasyczne przekłady, które na stałe weszły do literatury polskiej, chcemy jednocześnie pokazać dramaty Czechowa w nowym świetle nawiązując do współczesnych badań nad jego twórczością. Dlatego wstęp do książki napisała prof. Marina Litavrina jedna z najwybitniejszych rosyjskich badaczek dramaturgii Czechowa ze słynnej szkoły teatralnej GITIS w Moskwie, przypisy do poszczególnych dramatów oraz wyczerpującą bibliografię w języku polskim i angielskim zredagował badacz młodego pokolenia dr Tomasz Mróz , autor pracy doktorskiej poświęconej idei pracy u Czechowa napisanej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, oprawą graficzną książki zajął się grafik, prof. ASP w Łodzi dr hab. Piotr Karczewski ,dziekan wydziału grafiki łódzkiej ASP, a kalendarium życia i twórczości Czechowa oraz krótkie opisy poszczególnych dramatów  przygotował zespół w składzie: Ewa Drozdowska, Joanna Siudzińska, dr Tomasz Mróz. Zespół redakcyjny tworzą również : prof. AST w Krakowie i Szkoły Filmowej w Łodzi dr hab. Jacek Orłowski (nauczyciel akademicki, reżyser ) odpowiedzialny za opiekę merytoryczną nad książką oraz Paweł Spodenkiewicz (pisarz, tłumacz , historyk ), który przełożył z języka rosyjskiego wstęp do książki a także opracował biogramy autorów poszczególnych przekładów. 

Twórczość Czechowa jest uniwersalna – w czasie i w przestrzeni. Nie wiem jak to się dzieje ale wciąż nas i wzrusza i porusza. Dla aktora to zawsze wspaniałe doświadczenie.

Andrzej Seweryn

Czechow pomaga żyć – powiedziała mi kiedyś moja znajoma. Trudno nie zgodzić się z tymi słowami. Wystarczy wrócić do ulubionego dramatu autora „Trzech sióstr” albo do tylko jednej wybranej sceny albo i nawet do jednego zdania, aby poczuć się u siebie. To dawno zapamiętany smak, gorycz, mrok i promień słońca, no i niezaprzeczalnie klasa. Dlatego dobrze też sięgnąć do klasycznych polskich przekładów sztuki pisarza z Taganroga, by znów zanurzyć się w tej polszczyźnie i doskonale oddanych emocjach. Ten Czechow nieprzemijający staje dziś obok Czechowa współczesnego ze świetnych nowych tłumaczeń Agnieszki Lubomiry Piotrowskiej niczym awers tej samej szlachetnej monety. Jest jak punkt odniesienia.

Jacek Wakar

Najwybitniejsze dramaty świata domagają się wciąż naszej uwagi . Tak jest z twórczością Szekspira , Ibsena, Gogola , Bułhakowa i naturalnie- Czechowa. Czechow to zawsze wyzwanie – dla tłumaczy , dla reżyserów , dla aktorów. Ludzie sportretowani w tych dziełach żyją życiem tak bogatym ,że są nieustanną pokusą i marzeniem dla ludzi teatru. .Ta książka to lektura obowiązkowa dla wszystkich ,nawet jeśli sądzą ,że znakomicie znają Jego twórczość. Polecam.

Maciej Wojtyszko

Dzięki wspólnej inicjatywnie Teatru Nowego im. Kazimierza Dejmka w Łodzi oraz Instytut Teatralnego im. Mieczysława Hertza oddajemy do rąk czytelnika pierwsze kompletne wydanie wszystkich pełnospektaklowych dramatów Antoniego Czechowa w klasycznych przekładach: Natalii Gałczyńskiej, Jarosława Iwaszkiewicza, Czesława Jastrzębca-Kozłowskiego, Artura Sandauera i Adama Tarna.

Publikacja ukazuje się w 160 rocznicę urodzin autora, który pomimo upływu czasu pozostaje jednym z najpopularniejszych i najważniejszych dramaturgów obecnych we współczesnym teatrze. Utwory takie jak: „Płatonow”, „Mewa”, „Wujaszek Wania” , „Trzy siostry” czy „Wiśniowy sad” pojawiają się każdego roku na polskich scenach w różnych przekładach i skrajnie odmiennych interpretacjach.

W niniejszym wydaniu sięgamy do tłumaczeń, które przede wszystkim próbują zrozumieć i uchwycić w języku przekładu całą złożoność „świata” Czechowa unikając radykalnych rozstrzygnięć i reinterpretacji. Dzięki temu prezentowane przekłady zachowują swoją „kanoniczną” wartość będąc doskonałym punktem odniesienia dla współczesnych poszukiwań teatralnych.

Krzysztof Dudek, dr hab. Jacek Orłowski 

 

Publikację dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych