Mistrzowska Akademia Teatralna - Teatr Nowy im. Kazimierza Dejmka w Łodzi
lipiec 2024
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31

Mistrzowska Akademia Teatralna

Mistrzowska Akademia Teatralna Międzynarodowe Forum Nowych Praktyk Edukacyjnych i Teatralnych Celem projektu jest stworzenie w Łodzi międzynarodowego centrum badań nad nowymi metodami kształcenia artystów z różnych dziedzin sztuki związanych z twórczością teatralną. Odwołując się do wielokulturowej tradycji Łodzi MAT będzie przestrzenią spotkania i dialogu wielu tradycji obecnych w praktyce edukacyjnej i artystycznej w kraju i za granicą. Konfrontacja odmiennych stylów myślenia i form edukacji ma być drogą do poszukiwania oryginalnych i nowatorskich metod kształcenia odpowiadających na potrzeby adeptów sztuki w XXI wieku.

Działania prowadzone w ramach MAT będą miały formę Master Class prowadzonych przez wybitnych pedagogów, artystów i uczonych z całego świata w takich dziedzinach jak: aktorstwo, reżyseria, scenografia, dramaturgia oraz w obszarze refleksji naukowej powiązanej z szeroko rozumianymi naukami o człowieku. Prezentacja najbardziej inspirujących i oryginalnych idei w zakresie sztuki i nauki przez przedstawicieli wiodących uczeni z całego świata pozwoli na stworzenie miejsca, które będzie twórczo oddziaływać na środowisko polskiej nauki, sztuki i edukacji artystycznej. W ramach działania MAT zostanie uruchomiona strona internetowa, która będzie miejscem stałej wymiany doświadczeń i idei związanych z realizowanym projektem. Przy pomocy nowoczesnych technik komunikacji internetowej będą organizowane wykłady, pokazy prac warsztatowych i panele dyskusyjne z partnerami z całego świata. Wiedza i doświadczenia zgromadzone podczas działań prowadzonych w obszarze MAT będą upowszechniane za pomocą publikacji książkowych oraz dokumentacji video w języku polskim i angielskim. Wszystkie materiały będą również gromadzone i przechowywane w formie elektronicznej na stronie internetowej MAT. W ten sposób powstanie ogólnodostępna baza wiedzy, z której będą mogli korzystać artyści, pedagodzy i studenci z całego świata.

Organizatorzy:

– Instytut Teatralny im. Mieczysława Hertza w Łodzi
– Teatr Nowy im. Kazimierza Dejmka w Łodzi

                               

Dotychczasowe działania w ramach MAT:

– Rozmowy z mistrzem. Spotkanie z prof. Maciejem Wojtyszką
– Warsztaty MasterClass z Geoffreyem Colmanem
– Wykład i dyskusja – Nowa publiczność teatralna. Wykład Geoffreya Colmana „Zostań profesjonalistą”