Teatr Nowy im. K. Dejmka w Łodzi ogłasza nabór na stanowisko „oświetleniowiec – elektryk” - Teatr Nowy im. Kazimierza Dejmka w Łodzi
październik 2021
 • 1

  Ludowa historia Polski

  Mała Scena11:30
  kup bilet

  Ślubu nie będzie

  Farsa
  Duża Scena19:00
  kup bilet

  Ludowa historia Polski

  Mała Scena19:15
  kup bilet
 • 2

  Ślubu nie będzie

  Farsa
  Duża Scena19:00
  kup bilet

  Ludowa historia Polski

  Mała Scena19:15
  kup bilet

  Scena Impro: Impro Shoty

  Mała Scena21:30
  kup bilet
 • 3

  Ślubu nie będzie

  Farsa
  Duża Scena19:00
  kup bilet

  Ludowa historia Polski

  Mała Scena19:15
  kup bilet
 • 4
 • 5
 • 6

  My, psy

  Dla dzieci
  Duża Scena10:00
  kup bilet
 • 7

  My, psy

  Dla dzieci
  Duża Scena10:00
  kup bilet
 • 8

  Kto nie ma nic, ten może wszystko

  Mała Scena19:15
  kup bilet
 • 9

  1968// biegnij, mała, biegnij

  Duża Scena19:00
  kup bilet

  Kto nie ma nic, ten może wszystko

  Mała Scena19:15
  kup bilet
 • 10

  1968// biegnij, mała, biegnij

  Duża Scena19:00
  kup bilet

  Kto nie ma nic, ten może wszystko

  Mała Scena19:15
  kup bilet
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14

  Mayday

  Farsa
  Duża Scena19:00
  kup bilet
 • 15

  Mayday

  Farsa
  Duża Scena19:00
  kup bilet

  Obietnica poranka

  Dramat
  Mała Scena19:15
  kup bilet

  Scena Impro: A niech to miłość!

  Duża Scena21:30
  kup bilet
 • 16

  Obietnica poranka

  Dramat
  Mała Scena19:15
  kup bilet
 • 17

  Obietnica poranka

  Dramat
  Mała Scena19:15
  kup bilet
 • 18

  39. Festiwal Szkół Teatralnych – Inauguracja/ spektakl Prawiek i inne czasy

  Duża Scena18:00
  kup bilet
 • 19

  Stramer

  Duża Scena18:30
  kup bilet
 • 20

  Klub

  Mała Scena14:00

  Popatrz na mnie

  Duża Scena16:15
  kup bilet
 • 21

  Antygona. Edyp

  Mała Scena17:00

  Antygona. Edyp

  Mała Scena21:00
  kup bilet
 • 22

  Gdy przyjdzie sen. Tragedia miłosna

  Duża Scena21:00
  kup bilet
 • 23

  Noc wśród drzew

  Mała Scena16:00

  (nie)pokoje

  Duża Scena18:30

  Noc wśród drzew

  Mała Scena20:45
  kup bilet
 • 24

  39. Festiwal Szkół Teatralnych – Zakończenie

  Duża Scena14:00
  kup bilet
 • 25
 • 26
 • 27

  Doktor Dolittle i przyjaciele

  Dla dzieci
  Duża Scena11:00
  kup bilet

  Doktor Dolittle i przyjaciele

  Dla dzieci
  Duża Scena13:30
 • 28

  Doktor Dolittle i przyjaciele

  Dla dzieci
  Duża Scena10:00
  kup bilet

  Wszystko o kobietach

  Komedia
  Mała Scena19:15
  kup bilet
 • 29

  Złodziej

  Komedia
  Duża Scena19:00
  kup bilet

  Wszystko o kobietach

  Komedia
  Mała Scena19:15
  kup bilet
 • 30

  Złodziej

  Komedia
  Duża Scena19:00
  kup bilet

  Wszystko o kobietach

  Komedia
  Mała Scena19:15
  kup bilet
 • 31

  Złodziej

  Komedia
  Duża Scena19:00
  kup bilet

  Wszystko o kobietach

  Komedia
  Mała Scena19:15
  kup bilet

Teatr Nowy im. K. Dejmka w Łodzi ogłasza nabór na stanowisko „oświetleniowiec – elektryk”

Teatr Nowy im. K. Dejmka w Łodzi ogłasza nabór na stanowisko

„oświetleniowiec – elektryk”

1. Stanowisko: oświetleniowiec – elektryk
2. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

zakres obowiązków:
a) obsługa oświetlenia podczas prób, koncertów, spektakli i innych wydarzeń artystycznych
b) montaż i demontaż urządzeń oświetleniowych;
c) odpowiedzialność za powierzony sprzęt, w tym utrzymanie sprzętu elektryczno-oświetleniowego w należytym stanie technicznym i gotowości eksploatacyjnej;
d) konserwacja urządzeń elektrycznych;
e) obsługa i konserwacja rozdzielni niskiego napięcia;
f) drobne naprawy urządzeń elektrycznych.
g) obsługa multimediów

wymagania:
a) wykształcenie średnie kierunkowe;
b) uprawnienia SEP do 1 kV;
c) dyspozycyjność;
d) dobra organizacja pracy i terminowość;
e) umiejętność pracy w zespole, zdolności komunikacyjne i interpersonalne;
wymagania dodatkowe:
a) znajomość systemów oświetleniowych i urządzeń oświetlenia sceny;
b) mile widziane doświadczenie przy obsłudze scenotechnicznej wydarzeń;

oferujemy:
a) umowę o pracę;
b) możliwość rozwoju i udziału w szkoleniach;
c) pracę w kreatywnym i dynamicznym środowisku.

Termin nadsyłania aplikacji:
CV, należy wysłać na adres sekretariat@nowy.pl termin składania ofert do 5.10.2021.

Wymagane dokumenty:

1) CV zawierające informacje o wykształceniu, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, dane kontaktowe;
2) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w CV lub innych załączonych dokumentach.

Jeżeli chcą wziąć Państwo udział w niniejszej rekrutacji, prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Teatr Nowy im. K. Dejmka moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów prowadzonej rekrutacji”.

Jeżeli chcą, aby Państwa CV zostało wykorzystane podczas innych rekrutacji prowadzonych przez Teatr Nowy im. K.Dejmka, proszę umieść dodatkowo w CV następującą zgodę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Teatr Nowy im. K. Dejmka moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Pracodawcę”.

Jeżeli w dokumentach aplikacyjnych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO Państwa CV zostanie usunięte.

 

Klauzula informacyjna dla kandydata

1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Teatr Nowy im. K. Dejmka w Łodzi. Kontakt z Administratorem możliwy jest pod adresem mailowym – sekretariat@nowy.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
2. Administrator danych osobowych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email: iod@nowy.pl.
3. Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu :
– przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacyjnego z Państwa udziałem obejmującego: wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z realizacją procesu rekrutacji (w zakresie kategorii danych wymaganych przez art. 22¹ § 1 Kodeksu Pracy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej: RODO) oraz podjęciu działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy o pracę, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
– wyrażenia przez Państwa odrębnej zgody – w celu realizacji przez Administratora przyszłych rekrutacji z Państwa udziałem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie (co nie wpływa na legalność działań podjętych przed jej wycofaniem);
– po zakończeniu procesu rekrutacyjnego – w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami pomiędzy Państwem, a Administratorem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
4. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Administrator może powierzyć przetwarzanie Państwa danych osobowych dostawcom usług lub produktów w szczególności podmiotom świadczącym usługi IT, prawne, serwisowe.
5. Państwa dane osobowe zgromadzone w obecnym jak i przyszłym (o ile Państwo wyrażą zgodę) procesie rekrutacyjnym będą przechowywane maksymalnie przez 6 miesięcy po zakończenia procesu rekrutacji.
6. Mają Państwo prawo:
• dostępu do danych oraz ich kopii (art. 15 RODO);
• do sprostowania danych (art. 16 RODO);
• do usunięcia danych (art. 17 RODO);
• do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO);
• do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ( art. 21 RODO);
• do przenoszenia danych (art. 20 RODO);
• do wycofania zgody w dowolnym momencie – możecie Państwo wycofać udzieloną zgodę dotyczącą przetwarzania danych w każdym momencie i bez podania przyczyny. Gdy dojdzie do wycofania zgody przestaniemy przetwarzać dane w celu, w którym dotąd je przetwarzaliśmy za Państwa zgodą.
7. Nie przekazujmy Państwa danych osobowych do organizacji międzynarodowych ani poza EOG.
8. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.
9. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO.
10. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym.
Podanie innych danych, w zakresie nieokreślonym przepisami prawa lub wymaganymi przez Administratora, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie tych danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Kwestionariusz dla kandydata:
http://nowy.pl/wp-content/uploads/2021/09/Kwestionariusz_kandydata.pdf

Bądź z nami w kontakcie!

Zapisz się do newslettera Teatru Nowego im. Kazimierza Dejmka w Łodzi.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Teatr Nowy im. Kazimierza Dejmka w Łodzi, ul. Zachodnia 93, 90-402 w Łodzi w celu realizacji usługi newsletterowej obejmującej bieżące informowanie dotyczące repertuaru, nowości, sprzedaży biletów. Informacje na temat przetwarzania Pani/Pana danych osobowych dostępna jest na stronie Polityka Prywatności.