Spazmy modne / 1953 r.

Spektakl archiwalny
Spektakl archiwalny

Autor:

Wojciech Bogusławski

Reżyseria:

Kazimierz Dejmek

Inscenizacja:

Kazimierz Dejmek

Scenografia:

Józef Rachwalski

Asystent reżysera:

Marek Okopiński

Asystent scenografa:

Iwona Zaborowska

Premiera:

29 października 1953 r.

Występują:

Seweryn Butrym (Hrabia Modnicki)

Maria Białobrzeska-Habdank (Hrabina, jego żona)

Wiesława Mazurkiewicz (Lukrecyja, siostra hrabiny)

Bolesław Bolkowski-Altmajer (Pułkownik Zdawnialski, wieśniak, wuj hrabiny i Lukrecyi)

Józef Pilarski (Pułkownik Zdawnialski, wieśniak, wuj hrabiny i Lukrecyi)

Janusz Kłosiński (Pułkownik Zdawnialski, wieśniak, wuj hrabiny i Lukrecyi)

Jan, Władysław Zieliński (Mizantropski, doktor)

Bohdana Majda (Dorotka, garderobiana hrabiny)

Wacław Kowalski (Służalski, kamerdyner hrabiego)

Gustaw Lutkiewicz (Wiercicki, lokaj majora)

Bogdan Baer (Jurga, służący pułkownika)

Józef Łodyński (Jurga, służący pułkownika)

Aktorzy

Bohdana Majda

Maria Białobrzeska-Habdank

Bogdan Baer

Bolesław Bolkowski-Altmajer

Seweryn Butrym

Janusz Kłosiński

Wacław Kowalski

Gustaw Lutkiewicz

Józef Łodyński

Józef Pilarski

Jan, Władysław Zieliński