My, niżej podpisani / 1980 r.

Spektakl archiwalny
Spektakl archiwalny

Autor:

Aleksander Gelman

Reżyser:

Andrzej Wanat

Przekład:

Jerzy Koenig

Scenografia:

Marek Tomasik

Premiera:

20 maja 1980 r.

Występują:

Piotr Krukowski (Lonia Szyndlin)

Łucja Żarnecka (Ałła Iwanowna Szyndlina)

Bogusław Mach (Malisow)

Bogusław Sochnacki (Jurij Nikołajewicz Diewjatow)

Danuta Mniewska (Wioletta Matwiejewna Nujkina)

Janusz Kubicki (Gienadij Michajłowicz Siemionow)

Zygmunt Malawski (Konduktor)

Barbara Wałkówna-Zbiróg (Kierownik pociągu)

Ryszard Mróz (Młody człowiek)

Wiesław Wieremiejczyk (Milicjant)

Aktorzy

Barbara Wałkówna-Zbiróg

Łucja Żarnecka

Piotr Krukowski

Janusz Kubicki

Bogusław Mach

Zygmunt Malawski

Ryszard Mróz

Bogusław Sochnacki