Olga Ciężkowska

Obecnie studentka III roku reżyserii teatralnej na Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie. Studiowałam na Międzyobszarowych Indywidualnych Studiach Humanistycznych na Uniwersytecie Warszawskim – kierunki filozofia i kulturoznawstwo.

Pracowałam w Narodowym Starym Teatrze jako reżyserka spektaklu online Tańczymy shimmy oraz dramaturżka spektaklu online Dom dzienny, dom nocny w reżyserii Anny Mazurek. Współpracowałam przy dyplomie aktorskim Burza w AST (2019) jako asystentka Grzegorza Jarzyny oraz przy spektaklu Twarzą w twarz (2021) w Teatrze Powszechnym jako asystentka Mai Kleczewskiej.

Aktywna współtwórczyni Pracowni Dramaturgicznej, działającej przy AST. Jej projekt filmowy Orfeusz i Eurydyka // all about love no.1 był prezentowany w sekcji konkursowej na 10. Forum Młodej Reżyserii.