Katarzyna Żuk

Aktorka, pedagog, nauczyciel mianowany, instruktor teatralny, reżyser. Absolwentka PWSFTviT im. Leona Schillera w Łodzi, gdzie w latach 1997-1999 była asystentką prof. Moniki Dzienisiewicz-Olbrychskiej przy przedmiocie “Proza i monodram”.

Na scenie od 1995 roku; drogę zawodową rozpoczęła w Teatrze Studyjnym, od 1998 roku jest aktorką Teatru Nowego im. Kazimierza Dejmka. W latach 2002-2012 w Młodzieżowym Domu Kultury w Zgierzu prowadziła zespoły teatralne: Poprzecznie Prążkowani oraz Wielokropek, z którymi zdobyła liczne nagrody. Współpracuje z Wyższą Szkołą Pedagogiczną oraz Społeczną Akademią Nauk, prowadząc wykłady i ćwiczenia ze studentami wydziału logopedii z przedmiotu Kultura żywego słowa, a także z Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli.

Zasiada w jury konkursów recytatorskich i teatralnych, ogólnopolskiego przeglądu teatrów amatorskich i niezależnych “Słodkobłekity”, Przeglądu Teatrów Przedszkolnych im. Henryka Ryla czy Tomaszowskich Spotkań Teatralnych. Współpracuje z licznymi fundacjami, m.in. z Fundacją Działania, Fundacją Pomocy Osobom Niepełnosprawnym “Nie tylko” czy fundacją Formart. Jest współzałożycielką i członkinią działającego od 2018 roku najpierw przy Domu Literatury w Łodzi, a obecnie przy Łódzkim Domu Kultury w Łodzi Teatru Improwizacji Tadam. W 2021 roku otrzymała nagrodę Prezydent Miasta Łodzi za szczególne osiągnięcia artystyczne.

Profil aktorki