Leszek Biały

Polski pisarz, tłumacz, dyplomata. Od 2017 roku jest ambasadorem RP w Panamie. Absolwent iberystyki i historii sztuki na Uniwersytecie Warszawskim. Tematem jego pracy doktorskiej były Autos sacramentales Calderóna na tle epoki i dziejów gatunku”.

Wykładał historię Hiszpanii i historię sztuki hiszpańskiej w Instytucie Iberystyki UW, był sekretarzem literackim Teatru Nowego w Warszawie. Od 1990 roku w służbie dyplomatycznej. Zadebiutował w 1986 przekładem Wielkiego Teatru Świata” Pedra Calderóna de la Barki. Sztuki Calderóna i Tirsa de Moliny w jego tłumaczeniu wystawiane były w wielu polskich teatrach.