Słowniczek

Przysłowia, powiedzenia polskie:

1/ “Kto wyjdzie z chama na pana, nie ma gorszego gałgana.”

2/ “Cham powinien słuchać swojego pana, bo po to się urodził!”

3/ “Z chłopa Pan.”

4/ “Ksiądz żyje z tacy, a chłop z pracy.”

5/ “Chłop małorolny, kot niełowny to jedno.”

6/ “Chłop potęgą jest i basta.” – Wyspiański

7/ “Co wolno wojewodzie, to nie tobie smrodzie.”

8/ “Czego panowie nawarzą, tym się poddani poparzą.”

9/ “Szlachcic na zagrodzie równy wojewodzie.”

Państwo – jest przymusową organizacją, wyposażoną w atrybuty władzy zwierzchniej po to, by ochraniać przed zagrożeniami zewnętrznymi i wewnętrznymi – ład, zapewniający zasiedlającej jego terytorium społeczności, składającej się ze współzależnych grup o zróżnicowanych interesach, warunki egzystencji korzystne odpowiednio do siły ich ekonomicznej pozycji i politycznych wpływów/Definicja politologiczna.

Państwo – forma liczby mnogiej stosowana dla grup mieszanych płciowo.

Pan, Pani, Państwo – formy grzecznościowe służące do zwrócenia się do kogoś w stosunku do kogo czujemy dystans lub chcemy wyrazić szacunek – dawniej waćpan, acan – staropolskie zwroty grzecznościowe do zamożnego mężczyzny.

Pan, Pani, Państwo – właściciele ziemscy – właściciele chłopa – struktury społeczne.

Chłop pańszczyźniany – chłop wykonujący przymusową i darmową pracę (pańszczyznę) w formie renty feudalnej na rzecz właściciela ziemskiego, w wymiarze ustalonym jednostronnie przez niego, bądź według norm zwyczajowych lub prawnych.

Chłop – mieszkaniec terenów wiejskich zajmujący się produkcją rolną.

Cham – osoba, która zachowuje się bezczelnie, ordynarnie, nie przestrzega podstawowych norm, pogardliwie człowiek niskiego stanu, chłop, parobek, plebejusz, prostak, cham i prostak.

Chamstwo – zbiór cech należących do chama; brak kultury, nieokrzesanie, ordynarność, grubiaństwo, prostactwo, wulgarność najliczniejszą grupą w staropolskich strukturach społecznych byli chłopi pogardliwie nazywani “chamami”, w początkach XVII stanowili około 70% ludności kraju. Mieszkańcy miast, to około 20%, a szlachta i kler, to około 10% społeczeństwa polskiego. Dlatego dużej mierze jesteśmy potomkami prostego ludu.

Państwo na chamstwie – komu wciąż “słoma wyłazi z butów”.

Państwo w państwie – sytuacja, w której wewnątrz jednej oficjalnej struktury organizacyjnej powstaje nieoficjalnie inna struktura, która sprawuje faktyczną władzę.

Państwo polskie – Państwo w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy, a Sudetami i Karpatami na południu, w przeważającej części w dorzeczu Wisły i Odry.

WYWIAD
FRAGMENT TEKSTU
SŁOWNICZEK