Piotr Pacześniak

Urodzony w 1999. Student II roku na Wydziale Reżyserii Dramatu krakowskiej Akademii Sztuk Teatralnych. Studiował historię sztuki na Uniwersytecie Warszawskim.

Członek Ruchu Sprawiedliwości Społecznej Piotra Ikonowicza. Członek Pracowni dramaturgicznej Igi Gańczarczyk. Autor wierszy i przekładów. Publikował w Odrze i Krytyce Literackiej. Asystent reżyserki Katarzyny Kalwat oraz kompozytora Wojciecha Blecharza przy projektach Staff Only (Biennale Warszawa i TR Warszawa), Choreografie domowe (Volksbuehne, CSW i TR Warszawa) i Powrót do Reims (Boska komedia, Nowy Teatr w Warszawie).

Absolwent modułu Devising Theater & Collective work pod kier. Sodji Lotker i Wojtka Ziemilskiego w ramach międzynarodowych warsztatów Summer Camp w Nowym Teatrze. Absolwent organizowanych przez Teatr Studio i Onassis Stegi międzynarodowych warsztatów My documents pod kier. Loli Arias oraz Synchronizing Times pod kier. Alexandra Gieschego. Absolwent modułów Dramaturgia, Kurator/producent i Nowatorskie praktyki artystyczne w ramach Laboratorium Nowych Praktyk Teatralnych pod kier. prof. Krystyny Duniec. Pracował przy organizacji pierwszej edycji Biennale Warszawa.