Anna Michałowska

Tytuł zawodowy – Magister sztuki. Ukończyłam Akademię Sztuk Pięknych w Łodzi w 2008 roku. Współpracuję z Teatrem Nowym im. Kazimierza Dejmka w Łodzi od 2012 roku w charakterze artysty-modelatora. Przez wiele lat współpracowałam również z Muzeum Kinematografii w Łodzi, gdzie współprowadziłam cykl zajęć dla dzieci Mały Kinematograf Rozrywkowy. Uczestniczyłam w projekcie Se-Ma-Fora Parauszek przy tworzeniu scenografii do filmu animowanego.

Na co dzień rzeźbię, maluję, rysuję i fotografuję. W marcu 2019 roku w Teatrze Nowym im. Kazimierza Dejmka w Łodzi odbyła się moja wystawa rzeźby i fotografii zatytułowana Intymność. Swoją twórczością dzielę się na stronie internetowej rzezbajka.pl