Nabór na stanowisko oświetleniowca sceny - Teatr Nowy im. Kazimierza Dejmka w Łodzi
czerwiec 2024
 • 1

  Tajemniczy ogród

  Dla dzieci
  Duża Scena12:00
  kup bilet

  Warsztaty międzypokoleniowe

  Foyer Dużej Sceny13:45

  Carmen

  Nowy i Młodzi
  Mała Scena19:15
  kup bilet
 • 2

  Carmen

  Nowy i Młodzi
  Mała Scena17:15
  kup bilet
 • 3
 • 4

  Tajemniczy ogród

  Dla dzieci
  Duża Scena09:00
  kup bilet

  Tajemniczy ogród

  Dla dzieci
  Duża Scena12:00
  kup bilet
 • 5
 • 6
 • 7

  Ślubu nie będzie

  Farsa
  Duża Scena19:00
  kup bilet
 • 8

  Ślubu nie będzie

  Farsa
  Duża Scena19:00
  kup bilet

  Testament Szekspira

  Monodram
  Mała Scena19:15
  kup bilet
 • 9

  Testament Szekspira

  Monodram
  Mała Scena17:15
  kup bilet

  Ślubu nie będzie

  Farsa
  Duża Scena18:00
  kup bilet
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14

  Mój pierwszy rave

  Muzyczny
  Mała Scena19:15
  kup bilet
 • 15

  1968// biegnij, mała, biegnij

  Duża Scena19:00
  kup bilet

  Wszystko o kobietach

  Komedia
  Mała Scena19:15
  kup bilet
 • 16

  Wszystko o kobietach

  Komedia
  Mała Scena17:15
  kup bilet

  1968// biegnij, mała, biegnij

  Duża Scena18:00
  kup bilet
 • 17

  W kieszeni sceny

  Mała Scena10:00
  kup bilet
 • 18
 • 19

  Doktor Dolittle i przyjaciele

  Dla dzieci
  Duża Scena09:00
  kup bilet

  Doktor Dolittle i przyjaciele

  Dla dzieci
  Duża Scena12:00
  kup bilet

  W kieszeni sceny

  Mała Scena14:15
  kup bilet
 • 20
 • 21

  Dobrze ułożony młodzieniec

  Dramat
  Duża Scena19:00
  kup bilet
 • 22

  Amatorzy Nowego – Koło Teatralne

  Mała Scena14:00
  kup bilet

  Amatorzy Nowego – Koło Teatralne

  Mała Scena19:00
  kup bilet

  Dobrze ułożony młodzieniec

  Dramat
  Duża Scena19:00
  kup bilet
 • 23

  Amatorzy Nowego – Studium Teatralne

  Mała Scena12:00
  kup bilet

  Amatorzy Nowego – Studium Teatralne

  Mała Scena14:00
  kup bilet

  Amatorzy Nowego – Koło Teatralne

  Mała Scena19:00
  kup bilet
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27

  Śmieszy cię to?

  Farsa
  Duża Scena19:00
  kup bilet
 • 28

  Seks dla opornych

  Komedia
  Duża Scena19:00
  kup bilet
 • 29

  Seks dla opornych

  Komedia
  Duża Scena19:00
  kup bilet
 • 30

  Seks dla opornych

  Komedia
  Duża Scena18:00
  kup bilet

Nabór na stanowisko oświetleniowca sceny

Nabór został zamknięty.


Ogłaszamy nabór na stanowisko „oświetleniowiec – elektryk”

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

zakres obowiązków:

a) obsługa oświetlenia podczas prób, koncertów, spektakli i innych wydarzeń artystycznych
b) montaż i demontaż urządzeń oświetleniowych;
c) odpowiedzialność za powierzony sprzęt, w tym utrzymanie sprzętu elektryczno-oświetleniowego
w należytym stanie technicznym i gotowości eksploatacyjnej;
d) konserwacja urządzeń elektrycznych;
e) obsługa i konserwacja rozdzielni niskiego napięcia;
f) drobne naprawy urządzeń elektrycznych.
g) obsługa multimediów

wymagania:

a) wykształcenie średnie, wykształcenie kierunkowe mile widziane;
b) uprawnienia SEP do 1 kV;
c) dyspozycyjność;
d) dobra organizacja pracy i terminowość;
e) umiejętność pracy w zespole, zdolności komunikacyjne i interpersonalne;

wymagania dodatkowe:

a) znajomość systemów oświetleniowych i urządzeń oświetlenia sceny;
b) mile widziane doświadczenie przy obsłudze scenotechnicznej wydarzeń;

oferujemy:

a) umowę o pracę;
b) możliwość rozwoju i udziału w szkoleniach;
c) pracę w kreatywnym i dynamicznym środowisku.

Wymagane dokumenty

1) informacje, o których mowa w art. 22(1) § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1510), tj. imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane służące o kontaktowania się z kandydatem (np. numer telefonu, adres do korespondencji), wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
2) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie w zakresie niezbędnym do aplikowania na wybrane stanowisko,
3) kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia w zakresie niezbędnym do aplikowania na wybrane stanowisko,
4) w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez Teatr Nowy im. K. Dejmka w Łodzi, proszę o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Teatr przez okres najbliższych 6 miesięcy.


Formuła

[  ] Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w ko-lejnych naborach prowadzonych przez Teatr Nowy im. K. Dejmka w Łodzi przez okres najbliższych 6 miesięcy.
* –  Zaznacz krzyżykiem właściwe pole wyboru
Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

………………………………………
Podpis kandydata do pracy


Sposób składania dokumentów

1) dokumenty z dopiskiem w zależności od stanowiska na jaki państwo aplikują należy składać osobiście w siedzibie Teatru Nowego, drogą elektroniczną na adres – sekretariat@nowy.pl lub przesłać w zamkniętej kopercie na adres: Teatr Nowy im. Kazimierza Dejmka w Łodzi, Zachodnia 93, 90-402, Łódź

2) termin składania ofert 15.06.2024. W przypadku wysyłania pocztą decyduje data stempla pocztowego, a w przypadku wysyłania drogą elektroniczną lub osobistego dostarczenia dokumentów decyduje data wpływu do Teatru Nowego im. K. Dejmka w Łodzi, CV zawierające dane o których mowa w art. 22(1) § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1510), oraz wszystkie składane oświadczenia powinny być opatrzone podpisem,

3) do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów,

4) osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione o terminie rozmowy,

5) osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane

Kwestionariusz kandydata do pobrania: w załączniku: kwestionariusz – kandydat – Nowy.