Warsztaty edukacyjne dla szkół - Teatr Nowy im. Kazimierza Dejmka w Łodzi
lipiec 2024
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
Education mascot

Warsztaty edukacyjne dla szkół

Prowadzący: Barbara Dembińska, Katarzyna Żuk, Gracjan Kielar, Konrad Michalak, Adam Mortas

 • 2 godziny zegarowe – jeden blok warsztatowy
 • koszt jednego bloku warsztatowego przy udziale do 20 uczestników to 650 zł netto
 • koszt jednego bloku warsztatowego przy udziale do 30 uczestników to 750 zł netto

Bloki warsztatowe mogą mieć charakter jednorazowy lub cykliczny.

Zajęcia cykliczne dla grup (min. 20 uczestników)

 • zajęcia raz w tygodniu w godzinach popołudniowych (dzień do uzgodnienia)
 • czas zajęć: 2 godziny zegarowe
 • koszt 4 zajęć 140 zł netto / uczestnik

Grupa wiekowa: 16-19 lat
PROGRAM:
1. Wydobywanie głosu, impostacja, wprawki dykcyjne, konsultacja i diagnoza logopedyczna.
2. Autoprezentacja: komunikacja niewerbalna, świadomość ciała, pokonywanie tremy.
3. Praca nad komunikacją werbalną.
4. Inteligencja emocjonalna.
5. Interpretacja tekstów literackich (prozy i wiersza)
6. Elementarne zadania sceniczne.
7. Plastyka ruchu scenicznego.
8. Dramaturgia sceny.
9. Piosenka aktorska i musicalowa.
10. Rytmika i umuzykalnienie.
11. Etiudy z tekstami literackimi z kanonu lektur.
12. Kształtowanie umiejętności myślenia poza schematami
13. Pomoc przy wyborze tekstów na egzaminy do szkół artystycznych.

Grupa wiekowa: 12-15 lat
PROGRAM:
1. Praca nad wyrazistością mowy, podstawy emisji głosu, dykcji, doskonalenie sposobu oddychania i artykulacji.
2. Autoprezentacja: komunikacja niewerbalna, świadomość ciała, pokonywanie tremy.
3. Improwizacja teatralna: trening refleksu, budowanie dramaturgii sceny i relacji między postaciami, rozwój wyobraźni i pozytywnego myślenia.
4. Interpretacja tekstów literackich – prozy i wiersza – z uwzględnieniem dzieł z kanonu lektur szkolnych.
5. Plastyka ruchu scenicznego, elementarne zadania sceniczne
6. Rytmika, umuzykalnienie, piosenka musicalowa.

Grupa wiekowa: 7-11 lat
PROGRAM:
1. Technika mowy: zabawy logopedyczne, podstawy logorytmiki, instrumenty Orffa, rozwijanie prawidłowej artykulacji oraz głosek charakterystycznych dla etapu rozwoju dziecka, łamańce językowe, zabawy dykcyjne.
2. Umiejętność radzenia sobie z tremą: ćwiczenia relaksacyjne i ośmielające, budowanie pewności siebie.
3. Improwizacja teatralna: zabawy improwizacyjne sposobem na pobudzenie wyobraźni i kształtowanie pozytywnych relacji z rówieśnikami.
4. Zabawy wierszem i prozą.
5. Rozpoznawanie emocji i umiejętność ich nazywania.
6. Drama, elementarne zadania sceniczne, zabawy ruchowe.
7. Rytmika, umuzykalnienie, piosenka.
8. Kształcenie umiejętności działania w grupie.

KONTAKT:
edukacja@nowy.pl