Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej Teatru www.nowy.pl

Teatr Nowy im. Kazimierza Dejmka w Łodzi zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.nowy.pl (i jej poddomen) zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego www.nowy.pl

Oświadczenie sporządzono dnia: 22.04.2021 r.

Deklarację sporządzono na podstawie audytu strony wykonanego przez Spółdzielnię Socjalną FADO

Data publikacji strony internetowej: 2020.12.31

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Strona nie jest zgodna w następującym zakresie:

Kryterium 2.1.1
Obsługa kalendarza z poziomu klawiatury + powiększenie pola „zamknij okno” – częściowo zgodna

Kryterium 2.1.4
Skróty z perspektywy klawiatury – brak funkcji, projekt graficzny i funkcjonalny strony nie wymaga takiej funkcjonalności

Kryterium 2.4.1
Pominięcie bloków strony – częściowo zgodna

Kryterium 2.4.3
Kolejność focusa – częściowo zgodna

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Koordynatorem dostępności cyfrowej w Teatrze Nowym im. Kazimierza Dejmka w Łodzi jest Marcin Stefaniak, adres poczty elektronicznej : elektryk@nowy.pl
Za redakcję i prowadzenie strony odpowiedzialne jest Biuro Organizacji Widowni i Reklamy – promocja@nowy.pl.

Kasa biletowa czynna od wtorku do soboty w godzinach 12.00 – 19.00 i w niedzielę godzinę przed spektaklem: tel. +42 42 636 05 92.

Biuro Organizacji Reklamy czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00, tel: 42 633 44 94, bilety@nowy.pl

Sekretariat Teatru Nowego im. Kazimierza Dejmka w Łodzi: tel. +42 6333372, sekretariat@nowy.pl.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Wniosek o zapewnienie dostępności.

Informacja o braku dostępności.

Dojazd i wejście do Teatru

Do Teatru Nowego im. Kazimierza Dejmka w Łodzi można dojechać komunikacją miejską – tramwajami linii 2, 3A, 3B, 6, 7, 11A, 11B. Część składów posiada wagony niskopodłogowe. Przystanek – Zachodnia/Więckowskiego.

Do teatru prowadzą 2 wejścia główne – do kasy i na widownię Dużej Sceny oraz do kasy i na widownię Małej Sceny.

Na wprost przystanku znajduje się wejście na Małą Scenę, ul. Zachodnia 93. Nad wejściem znajduje się napis: Teatr Nowy im. Kazimierz Dejmka w Łodzi Mała sala. Aby dotrzeć do Dużej Sceny, ul. Więckowskiego 15, należy iść w głąb ulicy Więckowskiego ok. 100 m. Nad wejściem do Teatru widoczny jest neon z logo Teatru.

Wejście na Dużą Scenę od ulicy Więckowskiego 15 i wejście na Małą Scenę od ul. Zachodniej 93 oznaczone jest znacznikiem TOTUPOINT, który informuje użytkowników tego systemu o wejściu do teatru.

Przy wejściu na Dużą Scenę znajduje się podjazd dla wózków i szklane, dwuskrzydłowe drzwi otwierane automatycznie. Przy wejściu z przedsionka do foyer są szklane drzwi otwierane przed spektaklem, przez obsługę. Pozostają one otwarte przez cały czas trwania wydarzenia w Teatrze, do czasu opuszczenia obiektu przez publiczność.
Kasa przy Dużej Scenie usytuowana jest na wprost wejścia głównego, w przedsionku, na wprost szklanych rozsuwanych drzwi zewnętrznych. Do szatni (poziom -1) i foyer górnego z kawiarnią, można wjechać windą (dwie windy po prawej i lewej stronie foyer). Z poziomów foyer nie ma progów ani schodów do pokonania przy wejściach na widownię. W miejscach i sytuacjach gdy potrzebna jest dodatkowa pomoc przy poruszaniu się obsługa bileterska służy pomocą.

Wejście na Małą Scenę znajduje się na poziomie ulicy. Do teatru prowadzą szklane drzwi otwierane ręcznie. Obsługa bileterska w każdej chwili służy pomocą. Na wprost wejścia znajduje się kasa. Scena, foyer, kawiarnia i szatnia znajdują się na wyższych kondygnacjach, na które można wjechać windą. Szatnia – na I piętrze, Scena, foyer i kawiarnia na II piętrze. Również tutaj w miejscach i sytuacjach gdy potrzebna jest dodatkowa pomoc przy poruszaniu się zespół bileterski służy pomocą.

Przy wejściu do Małej Sceny, przy ul. Zachodniej 93, znajduje się parking teatralny z wyznaczonym 1 miejscem dla osób niepełnosprawnych.

Komunikacja wewnątrz teatru

W głównej części teatru dostępne są trzy kondygnacje, pomiędzy którymi można przemieszczać się dzięki windom (dwie windy).

Po wejściu do teatru, na wprost jest kasa, do szatni i foyer górnego osoby niepełnosprawne mogą dostać się windami. Nie ma progów ani schodów do pokonania na poszczególnych poziomach. Ze względu na brak poręczy na korytarzach i foyer zespół bileterski służy pomocą przy poruszaniu się.

Kasy biletowe i szatnia

W obiekcie znajdują się dwie kasy biletowe oraz dwie szatnie (Mała i Duża Scena). Okienko kasy znajduje się na wysokości 80 cm. Blat szatni znajduje się na wysokości 85 cm. W teatrze obowiązują preferencyjne ceny biletów, m.in. dla osób z niepełnosprawnościami. Osoba z psem asystującym może wejść do teatru, a pracujący pies może otrzymać miskę z wodą.

Scena

Na widowni Małej i Dużej Sceny w pierwszym rzędzie dostępne są miejsca dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Bufety na foyer

Część stolików umożliwia korzystanie z nich osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich. Lada baru znajduje się na wysokości 110 cm i dlatego należy uznać ją za niedostępną dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Zapewniona jest jednak obsługa kelnerska.

Toaleta w teatrze

Toalety dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich znajdują się na poziomie -1 przy szatniach Dużej Sceny, przy Małej Scenie toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami znajduje się przy wejściu do foyer na II piętrze. W jednym i drugim przypadku zapewniona jest możliwość dojechania windą.

Oświetlenie i systemy alarmowe

Oświetlenie w przestrzeniach komunikacyjnych części teatru może być zbyt słabe dla osób z dysfunkcjami wzoru. System alarmowy ma wyłącznie formę dźwiękową bez sygnałów wizualnych, w związku z czym sygnał nie będzie ostrzegał osób niesłyszących. W teatrze nie ma oznakowania w druku Brajlowskim najważniejszych dla widzów elementów – wejścia na widownię oraz toalet. Zespół bileterski jest do dyspozycji osób potrzebujących pomocy.