Nabór na stanowisko zastępczyni/zastępcy kierownika zespołu technicznego - Teatr Nowy im. Kazimierza Dejmka w Łodzi
czerwiec 2024
 • 1

  Tajemniczy ogród

  Dla dzieci
  Duża Scena12:00
  kup bilet

  Warsztaty międzypokoleniowe

  Foyer Dużej Sceny13:45

  Carmen

  Nowy i Młodzi
  Mała Scena19:15
  kup bilet
 • 2

  Carmen

  Nowy i Młodzi
  Mała Scena17:15
  kup bilet
 • 3
 • 4

  Tajemniczy ogród

  Dla dzieci
  Duża Scena09:00
  kup bilet

  Tajemniczy ogród

  Dla dzieci
  Duża Scena12:00
  kup bilet
 • 5
 • 6
 • 7

  Ślubu nie będzie

  Farsa
  Duża Scena19:00
  kup bilet
 • 8

  Ślubu nie będzie

  Farsa
  Duża Scena19:00
  kup bilet

  Testament Szekspira

  Monodram
  Mała Scena19:15
  kup bilet
 • 9

  Testament Szekspira

  Monodram
  Mała Scena17:15
  kup bilet

  Ślubu nie będzie

  Farsa
  Duża Scena18:00
  kup bilet
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14

  Mój pierwszy rave

  Muzyczny
  Mała Scena19:15
  kup bilet
 • 15

  1968// biegnij, mała, biegnij

  Duża Scena19:00
  kup bilet

  Wszystko o kobietach

  Komedia
  Mała Scena19:15
  kup bilet
 • 16

  Wszystko o kobietach

  Komedia
  Mała Scena17:15
  kup bilet

  1968// biegnij, mała, biegnij

  Duża Scena18:00
  kup bilet
 • 17

  W kieszeni sceny

  Mała Scena10:00
  kup bilet
 • 18
 • 19

  Doktor Dolittle i przyjaciele

  Dla dzieci
  Duża Scena09:00
  kup bilet

  Doktor Dolittle i przyjaciele

  Dla dzieci
  Duża Scena12:00
  kup bilet

  W kieszeni sceny

  Mała Scena14:15
  kup bilet
 • 20
 • 21

  Dobrze ułożony młodzieniec

  Dramat
  Duża Scena19:00
  kup bilet
 • 22

  Amatorzy Nowego – Koło Teatralne

  Mała Scena14:00
  kup bilet

  Amatorzy Nowego – Koło Teatralne

  Mała Scena19:00
  kup bilet

  Dobrze ułożony młodzieniec

  Dramat
  Duża Scena19:00
  kup bilet
 • 23

  Amatorzy Nowego – Studium Teatralne

  Mała Scena12:00
  kup bilet

  Amatorzy Nowego – Studium Teatralne

  Mała Scena14:00
  kup bilet

  Amatorzy Nowego – Koło Teatralne

  Mała Scena19:00
  kup bilet
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27

  Śmieszy cię to?

  Farsa
  Duża Scena19:00
  kup bilet
 • 28

  Seks dla opornych

  Komedia
  Duża Scena19:00
  kup bilet
 • 29

  Seks dla opornych

  Komedia
  Duża Scena19:00
  kup bilet
 • 30

  Seks dla opornych

  Komedia
  Duża Scena18:00
  kup bilet

Nabór na stanowisko zastępczyni/zastępcy kierownika zespołu technicznego

Nabór został zamknięty.


Nabór na stanowisko zastępcy/zastępczyni kierownika zespołu technicznego z obowiązkami p.o. kierownika/kierowniczki na czas zastępstwa.

Kandydat/kandydatka będzie odpowiadał/odpowiadała za prawidłowe i terminowe realizowanie zadań Zespołu Technicznego, w szczególności: kierowanie i organizację pracy zespołu technicznego, przygotowywanie harmonogramów technicznych we współpracy z brygadzistami,  zapewnienie obsługi technicznej  prób i wydarzeń artystycznych, ewidencję czasu pracy podległych pracowników. Nadzór nad konserwacją i remontami bieżącymi maszyn scenicznych i urządzeń scenicznych, prowadzenie dokumentacji, przeprowadzanie okresowych kontroli ich stanu technicznego. Prowadzenie ksiąg  inwentarzowych, zakupów do produkcji teatralnych. Ścisła współpraca z działem księgowości, brygadzistami z zespołu technicznego  i innymi działami, pracownikami i pracowniczkami teatru.

WYMAGANIA

Od kandydatów oczekujemy: doświadczenia w kierowaniu zespołem, doświadczenia w obsłudze wydarzeń artystycznych oraz znajomości specyfiki funkcjonowania teatru, umiejętności podejmowania decyzji w szybko zmieniających się okolicznościach, umiejętności współpracy, znajomości przepisów BHP oraz przepisów prawa pracy w zakresie planowania czasu pracy.
Umiejętności czytania planów technicznych mile widziana.

OFERUJEMY

Oferujemy: stabilne zatrudnienie, udział w ciekawych projektach artystycznych, możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju, przyjazną atmosferę w pracy.

 

Wymagane dokumenty

1) informacje, o których mowa w art. 22(1) § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1510), tj. imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane służące o kontaktowania się z kandydatem (np. numer telefonu, adres do korespondencji), wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
2) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie w zakresie niezbędnym do aplikowania na wybrane stanowisko,
3) kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia w zakresie niezbędnym do aplikowania na wybrane stanowisko,
4) w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez Teatr Nowy im. K. Dejmka w Łodzi, proszę o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Teatr przez okres najbliższych 6 miesięcy.


Formuła

[  ] Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w ko-lejnych naborach prowadzonych przez Teatr Nowy im. K. Dejmka w Łodzi przez okres najbliższych 6 miesięcy.
* –  Zaznacz krzyżykiem właściwe pole wyboru
Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

………………………………………
Podpis kandydata do pracy


Sposób składania dokumentów

1) dokumenty z dopiskiem w zależności od stanowiska na jaki państwo aplikują należy składać osobiście w siedzibie Teatru Nowego, drogą elektroniczną na adres – sekretariat@nowy.pl lub przesłać w zamkniętej kopercie na adres: Teatr Nowy im. Kazimierza Dejmka w Łodzi, Zachodnia 93, 90-402, Łódź

2) termin składania ofert 15.06.2024. W przypadku wysyłania pocztą decyduje data stempla pocztowego, a w przypadku wysyłania drogą elektroniczną lub osobistego dostarczenia dokumentów decyduje data wpływu do Teatru Nowego im. K. Dejmka w Łodzi, CV zawierające dane o których mowa w art. 22(1) § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1510), oraz wszystkie składane oświadczenia powinny być opatrzone podpisem,

3) do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów,

4) osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione o terminie rozmowy,

5) osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane

Kwestionariusz kandydata do pobrania: w załączniku: kwestionariusz – kandydat – Nowy.