Spazmy modne / 1953 r.

Spektakl archiwalny
Spektakl archiwalny

Autor:

Wojciech Bogusławski

Reżyseria:

Kazimierz Dejmek

Inscenizacja:

Kazimierz Dejmek

Scenografia:

Józef Rachwalski

Asystent reżysera:

Marek Okopiński

Asystent scenografa:

Iwona Zaborowska

Premiera:

29 października 1953 r.

Występują:

Seweryn Butrym (Hrabia Modnicki)

Maria Białobrzeska-Habdank (Hrabina, jego żona)

Wiesława Mazurkiewicz (Lukrecyja, siostra hrabiny)

Bolesław Bolkowski-Altmajer (Pułkownik Zdawnialski, wieśniak, wuj hrabiny i Lukrecyi)

Józef Pilarski (Pułkownik Zdawnialski, wieśniak, wuj hrabiny i Lukrecyi)

Janusz Kłosiński (Pułkownik Zdawnialski, wieśniak, wuj hrabiny i Lukrecyi)

Jan, Władysław Zieliński (Mizantropski, doktor)

Bohdana Majda (Dorotka, garderobiana hrabiny)

Wacław Kowalski (Służalski, kamerdyner hrabiego)

Gustaw Lutkiewicz (Wiercicki, lokaj majora)

Bogdan Baer (Jurga, służący pułkownika)

Józef Łodyński (Jurga, służący pułkownika)

[FM_form id="1"]