teatr +

warsztaty dramaturgiczne

Warsztaty dramaturgiczne w Teatrze Nowym

 

Charakter warsztatu
Warsztat o charakterze otwartym, adresowany do grup wiekowych od młodzieżowej do 70+.
Jego celem jest poszerzanie doświadczeń i umiejętności w zakresie dramatopisarstwa.
Funkcjonuje w oparciu o prezentacje oraz dyskusje dotyczące tekstów pisanych przez uczestników warsztatu.


Tematyka spotkań
Pierwszy cykl spotkań miał tytuł „Historia łódzkości”; obecnie – nie porzucając pierwotnego zainteresowania Łodzią i łódzkością (rozumianą szeroko jako zagadnienie łódzkiej tożsamości w jej aspektach historycznym, antropologicznym i socjologicznym) warsztat stara się rozszerzać swój zakres tematyczny skupiając się bardziej na zagadnieniach związanych z samą materią dramatopisarstwa (konstrukcja postaci, budowa dialogu scenicznego, konstrukcja fabuły etc.) aniżeli na trzymaniu się linii programowej.


Historia
Spotkania w ramach warsztatu dramaturgicznego odbywają się od 2013 roku. Pomysłodawcą był dyrektor Teatru Nowego im. Kazimierza Dejmka w Łodzi, Zdzisław Jaskuła. Grupę inicjatywną stworzyli Michał Lachman, Maciej Świerkocki, Mateusz Sidor, Maciej Robert, Przemysław Owczarek. Dołączyli do nich Agnieszka Cytacka, Rafał Zięba, Magdalena Żarnecka.


Dotychczasowe prezentacje


w Teatrze Nowym im. Kazimierza Dejmka w Łodzi (24.06.14):
dramaty mateusza Sidora, Michała Lachmana i Macieja Świerkockiego


w Domu Literatury w Łodzi (6.11.2014):
dramaty Mateusza Sidora, Michała Lachmana i Magdaleny Żarneckiej


Obecnie w spotkaniach uczestniczą
Michał Lachman, Mateusz Sidor, Grzegorz Woźniak, Karolina Skubaczewska, Paulina Ilska, Agnieszka Podkówka, Jarosław Zaręba Vitczakoff, Rafał Zięba.

 

Spotkania w sezonie 2015/2016
Harmonogram ustalany jest na bieżąco przez uczestników.


Dotychczasowe spotkania w sezonie 2015/2016: 30.10.15, 27.11.15, 18.12.15, 08.01.16, 22.01.16, 19.02.16, 11.03.16, 08.04.16, 06.05.16.


Poświęcono je w całości autorskim pracom uczestników Koła.

 

Omawiano teksty:
- Grzegorza Woźniaka ("Ksiądz", "Ciasteczko", "Hyperion", "Cień Ziemi Obiecanej");
- Rafała Zięby ("Księga przeznaczenia", "Przybysze");
- Pauliny Ilskiej ("Dekret");
- Kingi Michalskiej ("Do tego pociągu nie czuję pociągu");
- Michała Lachmana ("Kapelusz");
- Mateusza Sidora ("Chciałabym tak do końca życia").

 

Omawiano także adaptację opowiadania H. Melville'a "Bartleby" autorstawa Jarosława "Vitczakoffa" Zaręby.

 

Zapisy na sezon 2016/2017
tel. 42 633 93 53; mail: r.zieba@nowy.pl