teatr +

Konkurs na sztukę awangardową

Teatr Nowy im. Kazimierza Dejmka w Łodzi ogłasza konkurs na sztukę awangardową. Celem Konkursu jest wspieranie dramaturgii współczesnej; kultywowanie pamięci o spuściźnie awangardy artystycznej; poszerzanie świadomości o wieloaspektowym wpływie awangardy na sztukę oraz na społeczeństwo, zarówno XX jak i początku XXI wieku. Główna nagroda w konkursie to 20.000 zł oraz możliwość wystawienia zrealizowanego na podstawie nagrodzonego tekstu dramatycznego spektaklu na scenie Teatru Nowego im. Kazimierza Dejmka w Łodzi. 

 

UWAGA! W związku z pojawiającymi się zgłoszeniami oraz wątpliwościami, Organizator informuje, że wszystkie nadesłane prace konkursowe przed przekazaniem ich do oceny Komisji Artystycznej poddane zostaną zakodowaniu, w sposób uniemożliwiający identyfikację autorów. Dopiero po całościowej ocenie nadesłanych prac Organizator umożliwi Komisji identyfikację autorów.