teatr +

Crowdfunding w Nowym

JA NIE MAM NIC, TY NIE MASZ NIC, ON NIE MA NIC. TO RAZEM WŁAŚNIE MAMY TYLE, ŻEBY ROBIĆ TEATR

 

 

 

 

 

 

OGÓLNE ZAŁOŻENIA AKCJI

 

Od 2017 roku Teatr Nowy im. Kazimierza Dejmka w Łodzi, chce otworzyć się na pojęcie Crowdfundingu, w związku z tym przygotowaliśmy akcję Ja nie mam nic, ty nie masz nic, on nie ma nic. To razem właśnie mamy tyle, żeby robić Teatr. W ramach akcji będą realizowane projekty crowdfundingowe, których celem jest edukacja w zakresie pojęcia finansowania społecznościowego przez Internet oraz realizacja spektakli i projektów okołoteatralnych, których zapotrzebowanie wypływa właśnie ze społeczności.

 

PROJEKTY

SŁOWNICZEK

 

Crowdfunding

Forma finansowania przez Internet różnego rodzaju projektów przez społeczność. Przedsięwzięcie jest finansowane poprzez dużą liczbę drobnych, jednorazowych wpłat dokonywanych przez osoby, które są zainteresowane projektem.

 

Crowdsourcing

Włączenie społeczności we wstępny etap prac koncepcyjnych projektu. Mechanizm pozwala społeczności partycypować w decyzjach, które zaważają na ostatecznym kształcie gotowego przedsięwzięcia.

 

DZIAŁANIA EDUKACYJNE

 

W Teatrze Nowym im. Kazimierza Dejmka w Łodzi planujemy organizować spotkania edukacyjne z zakresu crowdfunindgu i crowdsourcingu. Chcemy pokazać społeczności Teatru Nowego na czym polegają mechanizmy crowdfundingu i crowdsourcingu oraz jak szerokie mogą mieć zastosowania. Podczas spotkań będą odbywać się panele dyskusyjne z autorami wybranych projektów crowdfundingowych, niezwiązanych z teatrem. Najciekawsze z nich zostaną zaprezentowane w Dużej Sali Teatru Nowego. Planujemy zaprosić m.in. znany łódzki projekt crowdfundingowy Łódź Solar Team oraz ekologiczną markę modową WISŁAKI. Działania edukacyjne będą otwarte i kierowane do wszystkich zainteresowanych grup wiekowych.

 

Pomysłodawcą projektu jest Łukasz Gosławski, a realizatorem Teatr Nowy im. Kazimierza Dejmka w Łodzi.