o teatrze

majątek i dotacje


MAJĄTEK TEATRU

Teatr Nowy w Łodzi zajmuje jeden budynek w raz z wyposażeniem i urządzeniami , usytuowany na dziesięciu odrębnych działkach : nr 320/2, 320/7, 320/8, 320/6, 320/1, 316/2, 317/11, 295/1, 317/13, 321/5 - o łącznej powierzchni 4747 m kw. Łączna powierzchnia użytkowa

budynku Teatru wynosi 6.846,61 m kw.

 

DOTACJE

Prezydent Miasta Łodzi przyznaje Teatrowi Nowemu im. Kazimierza Dejmka w Łodzi dotacje podmiotowe na działalność statutową. Teatr pozyskuje także środki finansowe ze sprzedaży biletów na spektakle, z wynajmu scen i innych powierzchni w Teatrze dla potrzeb zewnętrznych imprez kulturalnych, gospodarczych i naukowych, a także z tytułu umów sponsorskich oraz dotacji celowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.