o teatrze

kierownictwo i kontakt


KIEROWNICTWO:

dyrektor: Krzysztof Dudek

dyrektor artystyczny: Maciej Wojtyszko
główna księgowa: Bernarda Ambrożkiewicz

kierownik działu produkcji i eksploatacji: Marcin Sosnowski

kierownik działu administracyjno-organizacyjnego: Agnieszka Kubik

kierownik działu marketingu i obsługi widzów: Małgorzata Gaduła-Zawratyńska

 

KONTAKT: 

Teatr Nowy im. Kazimierza Dejmka w Łodzi

ul. Zachodnia 93,

90-402 Łódź

NIP 724-000-18-01

 

telefony:

Kasy biletowe:

Duża Sala - 42 636 05 92, wejście od ul. Więckowskiego 15

Mała Sala - 42 636 05 92, wejście od ul. Zachodniej 93

Biuro obsługi widów – 42 630 20 86 ; bilety@nowy.pl

Centrala – 42 633 44 94

Sekretariat – 42 633 33 72, fax 42 633 81 34 ; sekretariat@nowy.pl

Koordynator pracy artystycznej - 42 633 44 94 wew. 325; koordynacja@nowy.pl

Kontakt z mediami – 42 636 08 47; pr@nowy.pl

Kierownik działu marketingu i obsługi widzów – 42 632 78 55; m.gadula@nowy.pl

Dział marketingu - 42 636 08 47; promocja@nowy.pl

Archiwum (biblioteka) - 42 633 93 53; r.zieba@nowy.pl

Kierownik działu produkcji i eksploatacji - 42 633 44 94 wew. 393: m.sosnowski@nowy.pl

Dział produkcji i eksploatacji – 42 636 45 04; techniczny@nowy.pl

Dział Administracyjno-organizacyjny – 42 632 09 69; kadry@nowy.pl

Inspektor RODO – iod@nowy.pl