o teatrze

instrukcja poruszania się po stronie

Nawigację po stronach BIP umożliwia „Menu tematyczne” umieszczone w centralnej części strony. 

Kliknięcie na wybraną kategorię powoduje wyświetlenie informacji należących do tej kategorii.tralnej części strony.

„Menu tematyczne” służy do wyboru kategorii informacji.

Kliknięcie na grafikę BIP powoduje przejście na stronę z „Menu tematycznym”.
W „Rejestrze zmian” wyświetlane są ostatnie informacje, które zostały zmodyfikowane.
Kliknięcie na link www.bip.gov.pl powoduje przejście na stronę główną BIP.
Słownik skrótów stosowanych w w BIP:
BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
HTML - HyperTextMarkup Language, specjalny język służący do opisu strony oraz odniesień z poszczególnych jej elementów do innych dokumentów. Język ten powstał na potrzeby internetowej usługi www.