multimedia

zdjęcia

Utracona cześć Barbary Radziwiłłówny

scena zbiorowa, fot Natalia Kabanow