bilety

Łódzka Karta Dużej Rodziny

Oferta w ramach Łódzkiej Karty Dużej Rodziny:
Bilety na wszystkie spektakle w cenie 15 zł od osoby. Nie dotyczy premier, imprez obcych i pokazów specjalnych.