Podziękowanie od Miejskiego Centrum Medycznego
im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

Podziękowanie od Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi dla naszych pracowników, którzy włączyli się w akcję szycia maseczek.