Konkurs na sztukę awangardową – znamy laureata

W ramach obchodów stulecia awangardy w Polsce Teatr Nowy im. Kazimierza Dejmka w Łodzi ogłosił Konkurs na sztukę awangardową. Celem Konkursu jest wspieranie dramaturgii współczesnej; kultywowanie pamięci o spuściźnie awangardy artystycznej; poszerzanie świadomości o wieloaspektowym wpływie awangardy na sztukę oraz na społeczeństwo, zarówno XX jak i początku XXI wieku. Główna nagroda w konkursie to 20.000 zł oraz możliwość wystawienia zrealizowanego na podstawie nagrodzonego tekstu dramatycznego spektaklu na scenie Teatru Nowego im. Kazimierza Dejmka w Łodzi.

Do Konkursu zgłoszono 78 prac z całego świata. W wyniku obrad Jury złożone z przedstawicieli Teatru Nowego im. Kazimierza Dejmka w Łodzi oraz Muzeum Sztuki w Łodzi w składzie: Maja Wójcik, Paulina Kurc, Rafał Zięba, Piotr Kałużny – sekretarz, przyznało główną nagrodę Adrianowi Krysiakowi za utwór Le Hasard ou la Nécessité oraz wyróżniło Grzegorza Woźniaka za utwór Aktorka. Sceniczny manifest awangardy i Jakuba Szymkowiaka za utwór Pożegnanie z ojczyzną.

 

 

więcej

Uzasadnienie

  • Le Hasard ou la Nécessité najlepiej realizuje spośród wszystkich przesłanych prac formalne i tematyczne wymogi Konkursu oraz w szeroki sposób odwołuje się do spuścizny awangardy XX wieku i wpisuje się w jej XXI-wieczną interpretację. W bardzo świadomy sposób operuje konwencjami zaistniałymi w przestrzeni awangardy oraz dokonuje ich twórczego przepracowania, dając w ten sposób świadectwo własnej dojrzałej postawy artystycznej.
  • Pożegnanie z ojczyzną – zasługuje na wyróżnienie za świadome i pieczołowite nawiązanie do modernizmu polskiego.
  • Aktorka. Sceniczny manifest awangardy – zasługuje na wyróżnienie za szacunek i świadomość historycznych źródeł, jakie miały wpływ na gest awangardowy, zrealizowany w ciekawej formie poematu scenicznego.