Podziękowania dla ŁSSE

Dziękujemy Zarządowi Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., za wsparcie finansowe produkcji spektaklu Radosława Paczochy pt. „Kościuszko” w reżyserii Iwony Siekierzyńskiej. Przedstawienie wpisuje się w obchody 200. rocznicy śmierci Tadeusza Kościuszki, nad którymi patronat objął komitet UNESCO podając jednocześnie, że: „Takie rocznice są okazją do organizowania szeroko zakrojonych obchodów na szczeblu krajowym i międzynarodowym. Stwarza to możliwość promocji dorobku polskiej kultury, nauki, historii w kraju i na świecie, nadając tym wydarzeniom wyjątkową rangę i znaczenie, a także sprzyja nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych”.

Spektakl uzyskał również dofinansowanie ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu „Patriotyzm Jutra".