„Kobro” jedzie do Mińska

W 2017 roku przypada 25 rocznica współpracy partnerskiej pomiędzy Łodzią, a Mińskiem Białoruskim. Z tej okazji planowane są w Mińsku uroczyste obchody, których uświetnieniem ma być wystawienie na scenie Republikańskiego Teatru Dramaturgii Białoruskiej spektaklu Kobro w reż. Iwony Siekierzyńskiej. Sztuka pióra Małgorzaty Sikorskiej–Miszczuk jest pierwszą dramatopisarską próbą pokazania fenomenu kobiety i prekursorki, o której twórczości przez wiele lat mówiono wyłącznie w kontekście prac znanego męża – Władysława Strzemińskiego lub uwypuklając wątki biograficzne związane z rodzinnymi konfliktami. Nie bez znaczenia w wyborze właśnie tej pozycji z repertuaru naszego Teatru jest fakt, iż Mińsk jest miejscem urodzin Władysława Strzemińskiego oraz aktualność tematyki w związku z obchodzonym w Stuleciem Awangardy Polskiej. W ramach wymiany, na deskach Teatru Nowego w Łodzi, jako wydarzenie towarzyszące Festiwalowi Łódź Czterech Kultur, Republikański Teatr Białoruskiej Dramaturgii wystawi spektakl Czarnobylska Modlitwa na podstawie tekstu Swietłany Aleksijewicz.

9 września 2017 r.,