aktualności

4

Fundacja LodzArte wspiera łódzką kulturę

13 października 2017 na konferencji prasowej ogłoszono powstanie Fundacji LodzArte, której celem jest wspieranie inicjatyw kulturalnychzwłaszcza teatralnych, w Łodzi. Fundatorem jest Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa. Przewodniczącą Rady Fundacji została Barbara Majer-Giernat, a funkcję prezesa objął Michał Haze. Teatr Nowy to matecznik Fundacji właśnie dlatego tu powstanie pierwszy spektakl koprodukowany przez LodzArte, napisany i wyreżyserowany przez Krzysztofa Maternę.

fot. pofoto.pl

więcej

Fundacja będzie budować społeczność przedsiębiorców-mecenasów, nie wymaga jednak wielkich jednorazowych wpłat, chcąc bazować na mniejszych, za to stałych, comiesięcznych wpływach. To rodzaj składki klubowej, a wnoszący ją zyskają specjalne przywileje związane z udziałem w premierach, spotkaniach z twórcami, udziałem w dedykowanych elitarnych wydarzeniach kulturalnych.
Stworzony w ten sposób fundusz nie będzie wykorzystywany do zwykłego sponsoringu – zasadą główną ma być koprodukcja spektakli. W ten sposób inwestowane kwoty będą w części wracały do funduszu, by stale się rozrastał. Mamy więc do czynienia z rozwiązaniem systemowym, co podkreślają pomysłodawcy. Łódź i łódzcy przedsiębiorcy mają zatem szansę być pionierami w tym przedsięwzięciu.